Energie besparen

Een andere bijdrage aan vermindering van de uitstoot van CO2 is het besparen van energie. Groen kan hierin bijdragen in de volgende twee ontwerpprincipes: schaduwvorming bij gebouwen zorgt voor vermindering van de vraag naar koeling en windluwtes bij gebouwen zorgen voor vermindering van warmteverlies en daarmee een vermindering van de warmtevraag.

energie_besparen

Energie kan worden bespaard wanneer de bomen aan de noordzijde van de weg zijn geplaatst en daardoor opwarming van gebouwen voorkomen. Bij een dubbele bomenrij kan in de winter warmte worden vastgehouden, waardoor minder energie voor verwarming nodig is.

Hittevorming voorkomen
Verkoeling bevorderen
Water / groenhuishoudingverbeteren
Koolstofhuishoudingverbeteren
Energiebesparen