Klimaatgroen

Wat is het?
Klimaatgroen is vegetatie die ingezet wordt om ongewenste hittevorming en regenval te verminderen en daarmee het leefklimaat in de stad verbetert. In de inrichting van de stad wordt met behulp van klimaatgroen in het planproces gezocht naar de juiste vorm en naar de juiste technische prestatie. De vegetatie wordt steeds zo gekozen dat zij maximaal haar temperatuurverlagende en wateropvangende taak kan verrichten.

Waarom moet het?
Steden willen verdichten, het leefklimaat voor burgers staat onder druk en er is sprake van klimaatverandering, die de aandacht vraagt voor hogere temperatuur en wateroverlast. Toepassen van vegetatie is een tot op heden onbekende maatregel die positieve bijdrage levert aan het leefklimaat van de stad.

Klimaatmaatregelen worden genomen om de klimaatveranderingen, die geleidelijk voltrekken over een periode van 30 jaar, te pareren. Bomen die dan in hun volwassen vorm moeten presteren worden nu geplant.

In steden kunnen s zomers hogere temperaturen optreden dan in het buitengebied. Recent onderzoek leert dat steden gemiddeld 2,3 C warmer zijn dan hun omgeving. Door de klimaatverandering wordt een verhoging van nog eens gemiddeld 2 C extra verwacht. In warmere periodes van het jaar kan daarmee de temperatuur flink oplopen, meer dan voor het welzijn van mensen wenselijk is. Groen kan hittevorming voorkomen. Ook zal steeds vaker extreme regenval voorkomen, wat kan leiden tot wateroverlast in de stad. Met gestructureerd groen en goede bodems kan ook een deel van dit probleem worden opgevangen.


Wat doet het?
Klimaatgroen is vegetatie die ingezet wordt om ongewenste hittevorming en regenval te verminderen en daarmee het leefklimaat in de stad verbetert. In de inrichting van de stad wordt met behulp van klimaatgroen in het planproces gezocht naar de juiste vorm en naar de juiste technische prestatie. De vegetatie wordt steeds zo gekozen dat zij maximaal haar temperatuurverlagende en wateropvangende taak kan verrichten.
Hittevorming voorkomen
Verkoeling bevorderen
Water / groenhuishoudingverbeteren
Koolstofhuishoudingverbeteren
Energiebesparen


Ontwerpregels:
Wil je bij de inrichting van een gebied, of een weg, of een wijk extra functioneelgroen kwaliteiten inbrengen? Inspiratie kun je vinden per wegtype of plein etc. in onderstaande ontwerp principetekeningen. Ze maken in n oogopslag duidelijk welke kwaliteit wel en welke niet toegevoegd worden. Hieronder een selectie.
Park
Plein
Ontsluitingswegen
Brede woonstraat
Smalle woonstraat
Winkelstraat

Procesinstrumenten:
Bekijk de Toolkit Klimaatgroen
Bekijk de Groentoets

Interessante documenten:
Startdocument Klimaatgroen
Kennisateliers klimaatgroen

Rapporten
Ontwerpen met klimaatgroen:

Sittard Geleen Ontwerpen met klimaatgroen BELW en Baljon
BELW Advies Klimaatadaptatie en klimaatgroen in openbare ruimte
BELW Advies klimaatontwerpregels
Rapport hittekaart Tilburg final
Kansenkaart vergroening binnenstad Roosendaal
Kansenkaart vergroening binnenstad Roosendaal notitie Methode