Koolstofhuishouding verbeteren

Groen speelt een rol bij vermindering van atmosferische CO2, de belangrijkste veroorzaker van klimaatverandering. Groen doet dit in de volgende twee ontwerpprincipes: door CO2 vast te leggen en op te slaan, en wanneer dit als biomassa wordt gebruikt om fossiele koolstof te vervangen, draagt dit bij aan vermindering van CO2 uitstoot.

Koolstofhuishouding verbeteren

Vanwege de omvang en het aanwezige groen kan dit goed worden gebruikt voor biomassaproductie. Ook kan in de grote hoeveelheid bomen in bijvoorbeeld een boomveld of laanbeplanting veel CO2 worden opgeslagen in de meerjarige delen. Als goed beheer wordt toegepast kan dit groen gebruikt worden als biomassa productie.

Hittevorming voorkomen
Verkoeling bevorderen
Water / groenhuishoudingverbeteren
Koolstofhuishoudingverbeteren
Energiebesparen