Project

Wat is het?
Het grensregio project ‘Toepassing Functioneel Groen: luchtgroen, klimaatgroen en sociaal groen’ is een project met een samenwerkingsverband tussen 14 partners in Vlaanderen en Nederland. Het is opgezet door BELW Advies BV. Het grensregio project waarvan BELW Advies ook het projectmanagement kreeg duurde van 2009 tot zomer 2013.

Wat is de inzet van het project?
De inzet van dit project was om gezamenlijk te leren hoe gemeenten met technisch gedimensioneerd groen in de openbare ruimte het leefklimaat in de steden kunnen verbeteren. De inzet van functioneel groen is volgbare prestaties te leveren en kwaliteiten voor de leefbaarheid te realiseren. Het effect is dat groen meer aandacht krijgt in de stedenbouw en steden betere leefgebieden worden.

Wie maakte het project mogelijk?
Het projectbudget van 1,7 miljoen euro werd beschikbaar gesteld door Interreg Vlaanderen-Nederland, het Departement van Leefmilieu, Natuur en Energie Vlaanderen en door de provincies Noord-Brabant, West-Vlaanderen, Vlaams Brabant en Belgisch- en Nederlands Limburg, als mede door de eigen bijdragen van de 14 partnersteden.


proj1024