Sociaal groen

Header_sociaalgroen

Wat is het?
Sociaal groen is groen waarbij de ontwerpkwaliteit van groen, maar ook inrichting gezocht wordt waarbij het gebruik van een omgeving verbeteren kan. Er wordt niet allen groen, maar ook meer gevarieerd groen en omgevingspsychologische wijsheid ingezet wordt om de leefkwaliteit van de omgeving te verbeteren. Sinds de jaren 90 worden in veel steden meer aandacht aan buitenruimte voor gebruikskwaliteit Bij sociaal groen in dit project is zowel gebruik van verschillende groene plekken in steden, als kwaliteit van groen, als inrichting van de omgeving met oog op orientatie, identiteit, vermindering van hinder en verbetering van biodiverse karakter van de omgeving ingezet.

Wat doet dit project?
Het innovatieve karakter van het project ligt bij het inzetten van groen voor nieuwe functies zoals het verbeteren van het leefklimaat door inzetten van speciaal ontworpen groen en de realisering van energiebesparing door introductie van functioneel groen in de bouw en architectuur. Ook wordt een herwaardering van de groene kwaliteit voor gebruikers beoogd. Deze sociale kwaliteit van groen is in velerlei opzicht ondergeschikt geraakt aan andere doelstellingen en belangen. Dit project reikt op de genoemde terreinen nieuwe tools aan om de oplossingen in de praktijk toe te gaan passen.

Wat is de waarde van sociaalgroen?

Binnen de projecten wordt gekeken naar de achtergronden, ontwerp- en toepassingsmogelijkheden van sociaalgroen. In de werkgroep gebied wordt aangesloten op reguliere plannen, met betrekking tot het binnenstedelijk gebied, infrastructuur, industrie en de kanaalzone, waarbij extra aandacht wordt besteed aan de inzet van functioneel groen door dit groen nadrukkelijk als uitgangspunt toe te voegen.

In de projecten zal de integratie plaatsvinden met alle mogelijke functies van groen voor luchtkwaliteit, klimaat, sociale cohesie, ecologie, economie, structuur, identiteit, veiligheid en water. In concrete planvormingprojecten van de verschillende partners zal zeer analytisch worden bekeken op welke wijze groen ingezet kan worden om meetbaar bij te dragen. De duurzaamheidambities zijn doorvertaald naar de consequenties voor de invulling van het groen. Het betreft met name nieuwe ontwikkellocaties van de steden (Vaartkom Leuven, Zuid Oost Kwartier en Stadsoevers Roosendaal, Spoorzone Tilburg, en de verbindingszones langs het kanaal van Izegem en Ingelmunster.

Interessante documenten:
button-klimaatgroen-10 Startdocument Gebied en Groen (pdf van 2,5 mb)
button-klimaatgroen-10 Kennisatelier sociaalgroen