Water/groenhuishouding verbeteren

Als gevolg van klimaatverandering nemen extremen toe zoals wateroverlast en watertekort (droogte). Dit kan worden opgevangen een verbetering van de waterhuishouding in combinatie met groen (water/groenhuishouding) met de volgende ontwerpprincipes: wateropvang/buffering, en bodeminfiltratie met groen.

waterhuishouding_verbeteren
Een groter watervlak biedt meer mogelijkheden om water te bergen tijdens hevige neerslag. Een watervlak kan ook dienen als buffer in geval van droogte.

Bij hevige regenbuien kan een deel van het water worden geborgen in de bomen. Via de stam kan dit water infiltreren in de bodem. Ook water vanuit de omgeving van via een boomveld / bos infiltreren in de omgeving.


Hittevorming voorkomen
Verkoeling bevorderen
Water / groenhuishoudingverbeteren
Koolstofhuishoudingverbeteren
Energiebesparen